Īpašuma pārvaldīšana

Īpašuma pārvaldīšana

Interbaltija īpašuma pilnas pārvaldīšanas pakalpojums ietver:

  • Nekustamā īpašuma izīrēšanā vai iznomāšana, tajā skaitā sarunas ar klientiem;
  • Visa veida līgumu slēgšanas ar klientiem nodrošināšana pēc visiem juridiskajiem standartiem;
  • Nekustamā īpašuma pieskatīšana klienta prombūtnes laikā;
  • Rēķinu sagatavošana un apmaksas kontroles veikšana;
  • Nekustamā īpašuma remonta darbu organizēšana un izpilde.

Salīdzināt